Nacházíte se:

Defekace.cz

Pomozte Nám, my pomůžeme Vám

MUDr. Vítězslav Ducháč, 31. srpna 2010

Hledáme ženy, které trpí nechtěným únikem plynů i stolice, a které by byly ochotny se zapojit do výzkumných projektů zaměřené na nové možnosti  léčby střevní inkontinence:

 

  1. novou chirurgickou technikou 
  2. farmakologické studie testující účinek léku na zlepšení kontinence 

 

Každá klientka je nejprve komplexně vyšetřena v našem Centru. Pacientky s vhodným nálezem jsou zařazeny do výzkumného projektu, ostatním je navržena, a dle dohody i zajištěna, nevhodnější v současné době dostupná léčba.

Klientky zařazené do projektu jsou po operačním výkonu dále sledovány naším Centrem minimálně po dobu dalších 3 let.

Zájemkyně, prosíme objednávejte se do ambulance ve FNKV na telefonu 267162666 nebo přímo mailem na duchac@fnkv.cz.

Neslibujeme Vám, že zcela vyřešíme Vaše obtíže, ale uděláme maximum proto, abychom dosáhli jejich výrazného zlepšení.