Nacházíte se:

Defekace.cz » Trocha teorie » Vyšetření

Pomozte Nám, my pomůžeme Vám

Hledáme ženy, které trpí nechtěným únikem plynů i stolice, a které by byly ochotny se zapojit do výzkumného projektu – léčby střevní inkontinence novou chirurgickou technikou.

» Číst dále

Vyšetření

MUDr. Vítězslav Ducháč, aktualizováno 7. prosince 2009

Manometrické vyšetření

Vyšetření slouží k ozřejmení funkce, jak vnitřního, tak zevního svěrače. Princip vyšetření je založen na snímání odporu, který klade svěračový aparát kapalině (vodě) přitékající sondou o průměru 5 mm.

Provádíme 2 varianty vyšetření:

 • statické vyšetření - kdy jsou současně snímány tlaky v růžných etážích análního kanálu. Vyšetření poskytuje základní informaci o funkci, jak vnitřního, tak zevního svěrače.

  Ilustrace

  Tuto metodu nahrazujeme jednodušším vyšetřením pomocí speciální sondy tvaru olivky, která je opakovaně protažena análním kanálem. Zaznamenává se síla potřebná k protažení.

  Rozlišují se 3 hodnoty:

  • při uvolněných svěračích (simuluje funkci svěračů ve spánku)
  • při sevřeném svěrači (simuluje snahu o zabránění odchodu stolice)
  • pří snaze o vypuzení sondy (simuluje stav defekace)
 • profilometrické vyšetření – je prováděno pouze v indikovaných případech – snímají se tlaky ve stejné úrovni análního kanálu ve 4 respektivě 8 stejných segmentech (dle zvolené sondy). Sonda je konstantní rychlostí protažena celým análním kanálem a tím získán přesný obraz funkce jednotlivých segmentů v průběhu celého análního kanálu.

  Používá se k diagnostice poranění nebo určení rozsahu neurologického postižení svěračů

Endorektální sonografie

Ultrazvukové vyšetření prováděné 12 mm silnou sondou, která se zavádí do konečníku. Vyšetření poskytuje velmi přesné informace o velikosti, funkci či eventuelním postižení svěračů.

Defekografické vyšetření

Ilustrace

Rentgenologické vyšetření, které poskytuje komplexní a podrobnou informaci o vlastním mechanizmu vyprázdnění. Jako jediné je schopno zachytit a ozřejmit i funkční poruchy např. poruchy, které vznikají nesprávnou koordinací svalové činosti při vlastní defekaci.

Toto vyšetření je prováděno na RTG oddělení FNKV. Vyšetření musí předcházet komplexní vyprázdnění celého tlustého střeva pomocí porjímadla.

Vlastní vyšetření probíhá v následujících etapách:

 • naplnění tenkého střeva tekutou kontrastní látkou - vypitím cca 1 l nebublikonvané tekutiny (můžete si přinést vlastní) smíchanou s kontrastní látkou

 • naplnění konečníku kašovitou kontrastní látkou

 • během vlastního vyšetření je nejprve provedeno několik standardních snímků v různých polohách – vleže, na boku, ve stoje a jste budete usazeni na suchý záchod kde bude zachycen proces vyprázdnění

Transit time

Ilustrace

Jedná se opět o rentgenologické vyšetření, které nám pomáhá určit čas, který potřebuje Váš zažívací trakt ke zpracování a vyloučení potravy.

Vyšetření se provádí pomocí RTG kontrastních značek. Po jejich polknutí je jejich pohyb ve střevních kličkách sledován pravidelným snímkováním břicha v intervalu 24 hodin.

Při normální střevní funkci by se značky měly vyloučit (vykakat) do 4 dnů.

EMG vyšetření

Specializované neurologické vyšetření, které je schopno stanovit rozsah poruchy vedení nervového signálu, který řídí funkci svěračů.

Vyšetření se provádí pomocí velmi tenkých jehel, které se zavádějí přes kůži přímo do zevního svěrače nebo i okolních svalových skupin (Toto vyšetření se provádí na EMG ambulanci Neurologické kliniky FNKV)