Nacházíte se:

Defekace.cz » Registrace

Registrace

Přístup na tento portál není nijak omezen. Registrace je vyžadována pouze u uživatelů, kteří plánují využít služeb centra jako pacienti a u lékařů majících chuť s námi na tomto projektu spolupracovat.Položky označené červeným symbolem jsou povinné.

Registrační podmínky

Zaregistrováním se na serveru Defekace.cz uživatel souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, byly osobní údaje, které dobrovolně poskytnul, řádně a dle všech zákonných předpokladů, omezení a pravidel, zpracovávány.

Provozovatel nebude nadále zpracovávat osobní údaje uživatele, pokud uživatel doručí písemné odvolání souhlasu se zpracováním údajů. Takovým odvoláním se ruší i registrace uživatele jen v případě, že je to v odvolání výslovně uvedeno. Jinak platí, že uživatel zůstane i nadále zaregistrován a dává souhlas se zpracováváním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v nutném rozsahu pro účely portálu.

Žádné poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.